هنوز هم صدای پايی می شنوم

 

هنوز هم در راهست

 

چه بسا در راهند

 

خوش نفسانی....

 

/ 0 نظر / 3 بازدید