Devine Love

 
نویسنده : سوزانا عرفانی - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢۳
 

به سرخ و سبز و خط خطی

به جنگلای هپروت

به پرسه های نيمه شب

تو کوچه های پيچ و خم

به خط خطی های بنفش

روی زمينه سفيد

هر جا که خوب نگاه کنی

يه راهی هست

يک راه-

پر از وسوسه دويدن و رميدن و رها شدن!