Devine Love

 
نویسنده : سوزانا عرفانی - ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۱٧
 

امروز يک نفر-

يک نفر دلسوز به من گفت:

ممکن است مرگت نوشيدن نوشيدنی محبوبت باشد!

اين يک پيشبينی است؛پس مراقب باش و ننوش....

و من ده ها و صد ها از نوشيدنی نازنينم نوشيدم...

آه  ...چطور ممکن است؟؟؟؟شوکران مهربانم مرا ...؟؟؟؟؟